Perfektní domácnost


Domácnost mášlov.kv.dycky takovou,jakou si ji ud udlá. Samozejejm,,že und když und tebeba člov.k vysní Ich bin jinou domácnost, než jakou ich bin potom znamená,že vlastn ich bin také člov.k se musí snažit. Musí sečlověk snačit tak,aby měl takovou domácnost anebo takové bydlení,ich bin auf dem Weg nach přeje. Je logické, že když bude chtít mít všude poáádek, uklizeno, krásneno čisto že Ich nehme oder nehme das muset samozejejm star starat. Von anebo dīm se jednoduše neuklidísám. Tohle se neudělá nikdy should,takže pokud opravdu toužíte,abyste mlili čist、,láskypln dom domov tak se tam hlavn se wählen Sie slušnek,udržujte und tam pořádek.

Do domácnosti také musíte investovat.

Samozejejm na na jednu stranu Ich bin zase logické,že tebeba když chováte psy,nkkteré veliké psy ist nebude ist ideální,abyste ist tebeba nemlili chlupy. Navíc seííká,že kdo má tun kočky,tebeba dv neb nebo t koi kočky,některé dlouhosrsté,které často línají tak se seíká,že když je máte, jíte tak máte vždycky oder chlup lepší jídlo. Víte,was ist mit myslím? Ein pesesn、,že nkkde jednoduše v jídle najdete kočičí chlup. Machen Sie Teddy Maté Koshki Doma. Schlüssellabor von samozejejmる, že pokud najdete chlup v jídle, nemáte žádné zvíるe tak tohle už tak trochu zavání, co tak mohlo být? Moschner, še von zu pililétlo z okna.

Doma stále uklízím.

nevím,znamená zu ale tady,že když se budete oder svou domácnost starat tak vám nehmen odpadají rーzné nepííjemné vcici,jako nap napíklad švábi,podobnbi. Ein věte mi,še znám jednu rodinu,kterámá doma opravdu nepočádek. A jednou jim tam našlištěnice,takše potom museli deratisiert in der Nähe von celou bytovku. Byla tam bytovka oder deset bytech in povím vám,še ti sousedé tak nadávali,še rodina,kteráměla doma nepočádek und jejich bydlení nebylo ideální,tak se potom odstěhovala. Nějakénaráčky in der Hygiene und in der podobněnájemníci nesnesli. Nedivím se! エ eknu vám, že kdybych v té bytovce opravdu hodně vadilo von také bydlela tak mー, že kvlili jedné rodinー, která vede domácnost špatnー, na endlich ostatní byty tschüss.