Lidé,kterěm bohatství nestouplo tun hlavy


PedEdstavte si,že byste zítra vyhráli gegen Lotterien,vymysleli novou gegen cc,piišli s neotřelmm nápadem,zkrátka našli díru na trhu, stali jste se ze na den Milionen. Ich když možná neradi, musíme piziznat, znateln von zm znilo bis nás von že. Začali durch und durch čizovat kvalitn.jší,mnohem dražší vcici,podnikat cesty zahraničí,měnit své chování,postoje,názory na celkové und vidní svtata, nejspíše se und po čase stýkat und jinmimi lidmi. Zkrátka bohatstvíčlověka změní oder základu. pojMeme si ale nyní pededstavit osoby,kter penm peníze und života piišly,ale und snes se snaží,aby je žít mit“nejnormálnーjším“životem.Zlaté hodinky
Mark Zuckerberg
Facebook Facebook,která má již peses dv mil miliardy uživatelー,jejich počet stále rost,mohl mark Minuten po minuten po pozorovat, automatisches Startgerät für Funkgeräte „jak na jeho účtu peníze naskakují i výšin o kterých se nám“ smrtelníkmm“Ani nezdá. Markieren Sie na Sob a Své Pištelkini Über Bohatstovie Znat Nedava Tak, Jaco Zini. Často jej jde na ulici vidtt gegen normálních šedchch tričkách, šortkách. Netají se ani tím,še rád zajde auf dem Weg zu McDonald\’s,šímě mimochodem auf dem Weg zu své líbánky und mančelkou.
Tim Koch
Jako dalšího Iadyady lze uvést generálníhoededitele Unternehmen,jejichž vrobrobky najdete na každém kroku,vyznačuje und znám logm logem nakouslého jablka. Zmičovanou firmou je samozčejmý Apfel. proslýchá se že und když jeho jmění činí okolo17 miliard korun,jde(vzhledem k okolnostem)oder poměrn sk skromného človkaka. oblečení und snaží nakupovat pevevážn und ve ve slevách,vnnuje und charitativní činnosti. Auf der anderen Seite,in der Nähe von garáši zaparkované soukromé letadlo.Logo Ferrari
Warren Buffett
Není divu,že se tomuto muži pezezdívá všštec z Oklahomy,vzhledem k jeho skvělým pededpovddím ohledn po pohyb na investic na trhu,bvvá označován vposbec nejchytejejšího investorenposledních nkkolik desítekせ což dokazuje bohatství v hodnotě (englisch) pibibližně84milardolar. s nimiž se drží v první pětici neubohatších lidí auf dem Planeten.. I přes tento fakt jej lidé z okolí povačují zum Einkaufen. Každý den začíná svou snídaní gegen McDonaldu,gimp nechá útratu gegen hodnotě maximálně3,17dolarů. Tyto snídaně mu nejspíše velice prospívají,právě při nicht promýšlí své další kroky gegen die öffentliche Investition.
Azim Hashim Prämie
Jeder z nejbohatších lidí gegen celé Indii, Investoren,vlastník Firma Wipro Limited (je znám pededevším svou šetivivostí,která se vyznačuje napííklad nucením zamststnancッ zhasínat gegen místnostech,které zrovna nepotebebují nebo létáním ekonomickou tíídou. Před6lety dokonce věnovalětvrtinu svého bohatství auf der charitu.

.