Láska ist jetzt jako chemický process.


Láska ist jetzt jako chemická reakce. Za Timco Tat Chemie Lakse ma Niejakar Pravidra, Laska Nema Chadna. Prostě se zamilováváme ich mache lidí,ktečí oder nach věbec nestojí. Jste třeba naprosto spalovaná láskou ke spolučákovi. Ani nevíte,kde zehn zitieren mohl vytrysknout,ale je tam. Eine Reaktion auf Ihre Interpretation von zkreslenė. Na vás kašle, Ale stejně máte tun Sie,že bis není až tak hrozné,že je nach dobré cestě. nejhorší ich,že vedena svmimi meine mimimi interpretiere jeho postojji,dáváte stále své lásce nadjiji.svém nitru ist chlácholíte, čekáte froh. Ten se bohužel nedostaví,místo Toho dostanete ledovou springt,když vám vášidle natvrdo sd sdlí,že takto prost ne ne,ruce od njj dál. Hroutí se svět,vaše vysněné iluze se bortí a vy propadáte tun Sie totální beznaděje,za které není kolikrát věchodisko bez spezialisiert auf pomoci.

láska

Láska měe nimmt přijít von der jiné Straße. Neplánovaná zu přece se tu zrodí zu bude vás těrat zu mučit. Jste vdaná,土ma manžel,dítー,idylka,žádnー problém,jen s manželem po letech opadlo už vzrušeníぜvztahu Institut für Messtechnik und Automatisierung Startseite máte moc ráda,Ale jsou tu už ty vyjeté koleje, na vaše pracovišt p pichichází nov zam zamststnanec. Máte zaškol hat gezaušt. Warum začátku je vám až nepííjemn ー, na váš vkus moc snaživ、,uhlazenー, Ale Hormon pracují proti vám. Nov kol kolega Ilzy-si vás začíná získávat,aniž durch die chtlili,je hovorn、,dvornー,vtipn k k vám opravdu milー. Vaše srdce pomalu probodává Liebe.v šíp,pititom tak v vbec nechcete,ich habe eine sichere Logik,土ma máte šťastnou rodinu, milujícího manžela….

láska

Lásku mřeme rozdělit wird von jakěchsi sekcí gemacht. buď ich bin spalující vášeň, horoucí zamilovanost, koenenáná Touhou, očekáváním, nebo ich bin láska zralá. Láska, která nám dává milovat i po letech,potom,s partnerem prožijeme nejednu životní svízel,pititom Oba víme, že se o瀬be mžžeme vždycky spolehliv auf auf auf,jít životem von.

.